عقد تفاهم نامه همکاری میان مجموعه بین‌المللی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی امام مبین (ایران) و مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (علیه السلام) ماداگاسکار
2024-05-08
انعقاد تفاهم نامه میان مرکز پژوهشی بین المللی امام مبین و مرکز پژوهشی و انتشارات آی لوگوس اتریش.
2024-05-27