همکاری‌های بین‌المللی

2024-03-04

حضور دکتر علی دینا مسئول آموزش فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری در مرکز

حضور دکتر علی دینا مسئول آموزش فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری در مرکز دیدار و گفتگوی علمی دکتر علی دینا از تانزانیا با رئیس و […]
2023-11-30

مشارکت مرکز پژوهشی بین‌المللی امام مبین در طرح بین‌المللی حفظ زیارت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به ۲۲ زبان و اجرا در کشورهای مختلف

مشارکت مرکز پژوهشی بین‌المللی امام مبین در طرح بین‌المللی حفظ زیارت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به ۲۲ زبان و اجرا در کشورهای مختلف
2023-11-17

دیدار و گفتگو با مدیران مدرسه عالی بین‌المللی امام مبین

دیدار و گفتگو با مدیران مدرسه عالی بین‌المللی امام مبین