جلسه و دیدار دکتر محمد قربانپور دلاور مدیر مرکز پژوهشی امام مبین با کشیش دانیال گریگاری ماتراساف رییس شورای ارتباطات کلیسای ارتدوکس روسیه
2023-12-10
پذیرش پژوهشگر پسادکتری (Postdoc)
2024-01-07