حضور دکتر علی دینا مسئول آموزش فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری در مرکز
2024-03-04
عقد تفاهم نامه همکاری میان مجموعه بین‌المللی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی امام مبین (ایران) و مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (علیه السلام) ماداگاسکار
2024-05-08