انعقاد تفاهم نامه میان مرکز پژوهشی بین المللی امام مبین و مرکز پژوهشی و انتشارات آی لوگوس اتریش.
2024-05-27
رونمایی از چهار عنوان کتاب جدید به همت مرکز پژوهشی بین‌المللی امام مبین
2024-07-02